chungchi gd vang den gold chungchigd0062 2Loại sản phẩm: Chứng chỉ
Ngành nghề: Giáo dục
Màu sắc: Vàng, Đen gold
Phong cách: Hiện đại, sang trọng