Loại sản phẩm: Chứng chỉ
Ngành nghề: Giáo dục
Màu sắc: Trắng, Đỏ, Vàng Kim
Phong cách: Hiện đại, sang trọng