Loại sản phẩm: Chứng chỉ
Ngành nghề: Giáo dục
Màu sắc: Vàng, Trắng, Xanh
Phong cách: Hiện đại, sang trọng